سیاست های آینده

نیك‌كالا در دو راستا به آینده چشم دوخته است: «تولید محصولات جدید» و «صادرات».
مدیریت سازمان، استانداردهای اجرایی تعیین‌كننده‌ی الگوهای سیستم مدیریت كیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت و مدیریت زیست محیطی را به عنوان شاخص ارزیابی جهت سنجش قابلیت‌های سازمان در تأمین نیازمندی‌های خواسته شده در این استانداردها و استمرار آنها قرار داده است، تا سازمان در تأمین نیازمندی‌های خواسته شده در این استانداردها و استمرار آنها قرار گیرد و براساس كسب رضایت مشتری و پشتیبانی از محیط زیست و رعایت ایمنی و بهداشت جهانی در آینده گام‌های بلندتری نیز بردارد.
در حال حاضر بازار ایران تشنه‌ی محصولات فراوانی است كه نیك‌كالا توانمندی تولید آنها را دارد.
یکی از این تولیدات، انواع اجاق گازهای خانگی است که خوشبختانه نیک کالا سال هاست دانش فنی آن را دارد و اخیراً در جهت نوآوری در تکنولوژی اجاق گاز فر دار به اختراع ارزشمندی دست یافته که هم در داخل کشور به ثبت اختراع رسیده و هم از طریق "WIPO سازمان جهانی مالکیت معنوی" در سویس نیز مشغول ثبت بین الملل این اختراع است.
در زمینه‌ی صادرات، نیك‌كالا هم اكنون مشغول بررسی بیشتر بازارهای جهانی است. كیفیت و قیمت رقابتی محصولات نیك‌كالا ، دو سرمایه‌ی بزرگ است كه نمایندگان نیك‌كالا در خارج از كشور، از آن بهره می‌برند.
با باز شدن افق‌های نو در روابط تجاری ایران با خارج، نیك‌كالا آینده روشن و پرباری برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌كند و انتظار دارد به زودی رشد سریعی در اقتصاد ایران به وجود آید. با چنین دیدگاهی نیك‌كالا در پی همكاری نزدیك در عرصه‌ی تولید و توزیع بین‌المللی می‌باشد تا به یاری خداوند با كسب تجربه بیشتر و سرمایه و فنآوری نوین مشترك، به كارهای بزرگ‌تری دست بزند.