مسیر تحول ما، پیش روی ما است

دوران گذر از مرحله‌ی صنعتی به دوره‌ی تحول در توسعه‌ی پایدار، هدف نهایی و آرزوی هر شركت تولیدی می‌باشد. توسعه‌ای كه در راستای برآورده‌سازی نیازهای بشر از طریق ارایه‌ی محصولات "انسان محور" گام برمی‌دارد. آرزویی كه شركت نیك‌كالا همه ساله و در ابتدای هر سال، با تعریف استراتژی توسعه‌ای خود، نیل در نزدیك شدن به آن هدف را با تمام وجود دنبال می‌نماید.
میل به پیشرفت، خدمت و تكامل است كه ما را در مسیر فراگیری بیشتر قرار می‌دهد. ما در عصری زندگی می‌كنیم كه انتظارات مشتریان متنوع‌تر گردیده، اما خوشبختانه ما به خوبی می‌دانیم كه چگونه نیازهای آنان را برآورده نمائیم.
برای این كار ابتدا می‌بایست خودمان را باور كنیم و به محصولی كه تولید می‌نماییم، عشق بورزیم و در نهایت به رضایت و خشنودی مشتری "اعتقاد كامل" داشته باشیم.