فرم های همکاری

 لطفا متقاضیان همکاری فرم مربوطه را در قالب PDF تکمیل و به نشانی به شرح ذیل ارسال نمایند.

1- متقاضیان استخدام نیروی کار :  hr[at]nicala.com

2- متقاضیان اخذ نمایندگی فروش :  sales[at]nicala.com

3- متقاضیان همکاری جهت تامین قطعه : purchase[at]nicala.com

4-تنها متقاضیان سرویسکاری، لطفا فرم مربوطه را پرینت و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک مورد اشاره، به نشانی ذیل پست نمایند:

 استان البرز، کرج، کمالشهر، صندوق پستی 111-31995 واحد خدمات مشتریان شرکت نیک کالا